Bond Beter Leefmilieu

BBL?

Bond Beter Leefmilieu is de federatie van meer dan 140 Vlaamse natuur- en milieuverenigingen. Wij willen een betere en schonere wereld, waar het goed toeven is voor iedereen. Samen met onze lidverenigingen werken we aan een rijke natuur, een divers landschap en een groene en gezonde woonomgeving. Maar onze blik reikt ook verder dan Vlaanderen. Iedereen op de planeet aarde, ook de generaties die na ons komen, hebben het recht op welvaart, een gezond leefmilieu en op ongerepte natuur.

Wat doet BBL?

De werking van Bond Beter Leefmilieu richt zich op drie activiteitenvelden:

  • het met raad en daad ondersteunen van onze lidverenigingen;
  • het beïnvloeden van het beleid van overheden en van het bedrijfsleven;
  • het verduurzamen van het gedrag van het grote publiek en doelgroepen.

Waarom als partner in Belgerinkel?

BBL is in 1997 gestart met de campagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ in Hasselt. In 2001 werd het actieveld uitgebreid naar andere Vlaamse steden. De campagne moedigt het brede publiek aan om woon-winkelverplaatsingen, die meestal kort zijn, met de fiets uit te voeren. Dit heeft een positieve invloed op het milieu doordat er minder uitstoot van CO2 en ander broeikasgassen is. Maar ook de leefbaarheid van dorpskernen en stadscentra vaart wel bij een verminderende automobiliteit.

Info?
www.bblv.be