Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu is in 1997 gestart met de campagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ in Hasselt. In 2001 werd het actieveld uitgebreid naar andere Vlaamse steden. De campagne moedigt het brede publiek aan om woon-winkelverplaatsingen, die meestal kort zijn, met de fiets uit te voeren. Dit heeft een positieve invloed op het milieu doordat er minder uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen is. Maar ook de leefbaarheid van dorpskernen en stadscentra vaart wel bij een verminderende automobiliteit.
 

Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu verenigt, versterkt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen met hen en andere milieubewuste koplopers reiken wij burgers, bedrijven en overheden concrete, haalbare en innovatieve oplossingen aan voor milieubelastende activiteiten. Zo initiëren, stimuleren en versnellen we de transitie naar een duurzame samenleving. Want we willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen woont, werkt, consumeert en zich verplaatst zonder nog te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid.

We laten de stem van actieve burgers en groeperingen luider klinken. Consumenten inspireren en activeren we met informatie en campagnes. Bedrijven ondersteunen we in het vinden van milieuvriendelijke oplossingen en het creëren van een markt hiervoor. Door overleg, onafhankelijk advies en opinievorming geven we richting aan het beleid van overheden.

www.bondbeterleefmilieu.be